derks.nl

Slim isoleren

Isoleer de verwarmingsleidingen in de niet-verwarmde ruimtes (bijvoorbeeld de zolder of de kelder)